Receptionen är öppen mån-fre 08-17, lör-sön 08-15

Sveriges närmaste golfklubb!

En tredjedel av Sveriges golfare inom 60 min

Lokala regler

Generella lokala regler

Fastställda av SGF och gäller hela golfsverige.

1     Stenar i bunker   
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämpbar.

2     Markeringar 

Markering Innebörd Regel för golfspel
 2012–2015
Vit Out of bounds Regel 27
Gul Vattenhinder Regel 26
Röd Sidovattenhinder Regel 26
Blå Mark under arbete (MUA) Regel 25
Blåvit  MUA, spel förbjudet Bilaga 1 del A 2a
Orange Oflyttbara hindrande föremål    Regel 24
Vilken färg som helst   
med grön topp
 Miljökänsligt område (MKO) Bilaga 1 del A 2c

Lokala regler och bestämmelser

1     Grusfyllda dräneringsdiken   
De grusfyllda dräneringsdikena på hål 2, 5, 15 och 16 är att betrakta som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.

2     Vattenhinder hål 3
De liggande stockarna befinner sig ej i hindret. De ska betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.

3     Den finklippta delen av spelfältet på hål 3
Marksänkor efter dräneringsrör på den finklippta delen av spelfältet på hål 3 där klipphöjden är markant högre än övriga delar av den finklippta delen av spelfältet är att betrakta som onormala markförhållanden. Regel 25-1 är tillämplig.

4     Out of bounds markeringar på hål 5

Gränsen för out of bounds markeras med plattor på marken. Pinnarna som står i diket är som information att det är out längs med vänstersidan.


5      Droppzoner
Boll som hamnar i sidovattenhindret vid green på hål 5 får spelas från droppzonen framför vattenhindret.
Boll som hamnar på vägen bakom green på hål 13 får spelas från droppzonen till vänster om vägen.

6     Vänstra sidovattenhindret hål 14 
Boll som passerar vattenhindrets rödmarkerade gräns ska anses befinna sig i vattenhindret. Decision 33-2a/11 är tillämplig.

7     Avbrott i spel efter nio hål
I såväl tävling som sällskapsspel äger spelare rätt till en paus i högst fem minuter.

8     Skydd av nyplanterade träd
Om ett nyplanterat träd markerat med stödpinne eller orange markering har hindrande inverkan på en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas enligt Regel 24-2b. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

9     Bunkerkrattor
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern i spelriktningen på den plats som minst påverkar spelet.

10     Jordfasta stenar på fairway
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.

11    Skador i bunker
Skador i bunker orsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen är mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.

12    Myrstackar
Myrstackar är mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.

13    Avståndsmarkeringar
Avstånd på sprinklerlock visar avstånd till framkant samt centrum av green. Vita, gula samt röda vippor på fairway visar 200, 150 och 100 meter till centrum på greenen.
För utslag för de som går under utbildning gäller att markeringarna är gul respektive vit.

14    Avbrott i spel på grund av fara
Följande signaler används allmänt:
Avbryta spelet omedelbart: En lång signal med siren.
Avbryta spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger.
Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

15    Avståndsmätare
Avståndsmätare är tillåten under förutsättning att denna uppfyller Bil.1B-9 i regelboken.
1241
1246
1262