Du når receptionen via info@enkopinggolf.se    

Sveriges närmaste golfklubb!

En tredjedel av Sveriges golfare inom 60 min
ARTICLE
148
5af019f9ed7bc905b1d977044afc6e75
Tillbaka

Veteranmöte den 10 februari

Under hösten och vid höstårsmötet har tävlingsprogram och avgifter för 2009 diskuterats. Bakgrund och motiv för vidtagna åtgärder har inte kommit till allas kännedom, varför sannolikt en del missuppfattningar råder för närvarande. Styrelsen inbjuder ve

Posten senast uppdaterad kl.

51