Receptionens öppettider: 
Mån-Fre 09:00-17:00, Lör-Sön 08:00-15:00

Sveriges närmaste golfklubb!

En tredjedel av Sveriges golfare inom 60 min
ARTICLE
595
1c4f74cbf322961410cdc2a5d255808d
Tillbaka

Höstårsmöte

Lördagen den 26 november kl 09.30
i restaurangen på Golfklubben.
Varmt välkomna!

§ 1     Mötets öppnande
§ 2     Fastställande av röstlängd
§ 3     Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 4 &

Posten senast uppdaterad 28 nov 2011 kl. 00:00

51