Receptionens öppettider: 
Mån-Fre 09:00-17:00, Lör-Sön 08:00-15:00

Sveriges närmaste golfklubb!

En tredjedel av Sveriges golfare inom 60 min
ARTICLE
1058
34e04e29d4a9d4d91bfde6d3fd5f95a5
Tillbaka

Från Ordföranden

Först vill jag tacka för förtroendet att leda klubben vidare. Det finns utmaningar i form av ett boende som kommer allt närmare och som måste hanteras, vi har utrymmesbrist i klubbhuset vilket gör att vi skulle behöva bygga ut/bygga om och renovera detta samt att titta på var klubben vill vara om 10-15 år. Här kommer vi att omgående starta arbetet med vision och verksamhetsplan som enligt planerna ska presenteras på vårårsmötet 2016.

Sedan vill jag tacka Jonas för ett fantastiskt arbete under de sju år han varit vår ordförande. Jonas har alltid stått upp för klubben och hela tiden haft klubbens bästa för ögonen, när styrelsen diskuterat olika frågor och alternativ som dykt upp. Utan Jonas arbete har inte klubben varit där den är idag. Jag kommer att fortsätta arbetet med att få en stabil ekonomi och hoppas kunna använda Jonas även i fortsättningen som bollplank, mentor och i vissa speciella projekt trots att han inte sitter med i styrelsen.

Några punkter från Höstårsmötet:

- Styrelsen består av Christina Möller, Maud Riesten, Anders Pettersson, Staffan Ceder, Ulf Johansson, undertecknad ordförande samt en vakant plats.

- Medlems- o spelavgifter samt tävlingsavgifter blir oförändrade för 2016.

- Styrelsen fick i uppdrag att se över möjligheten till differentierade greenfee-avgifter.

- Klubbens Vision och en detaljerad verksamhetsplan ska presenteras på vårsårsmötet.

- Styrelsens budgetförslag godkändes.

- Officiell avtackning av Jonas Broberg och Rolf Carlsson kommer att göras på vårårsmötet då vi ”stänger” 2015.

Jag vill tacka alla som lägger ned tid och engagemang på att få vår klubb att fungera, ingen nämnd -ingen glömd. Nu önskar vi en bra vinter för vår bana och hoppas att den välkomnar oss till våren på det sätt vi blivit bortskämda med.

Jag vill önska alla medlemmar, entreprenörer och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Gunnar Lundin

Posten senast uppdaterad 11 mar 2016 kl. 15:30

51