Öppettider kansli

Receptionens
öppettider.
 

Snabblänkar
 

Grannar & Golfvänner


Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN

Enköpings Golfklubb följer Svenska Golfförbundets riktlinjer för GRÖNT LJUS verksamhet. Vi skall sträva efter att ha ett stort antal utbildade ledare både vuxna och ungdomar som skall leda vår verksamhet. Verksamheten skall anpassas efter utvecklingstrappan.

Alla som vill skall efter egen förmåga få möjlighet att medverka i Sportkommitténs verksamhet. Vårt motto är att alla skall ha kul och kunna trivas vår klubb. Alla som medverkar skall vara goda kamrater och följa golfens traditioner beträffande uppförande och klädsel. De skall vara ett gott föredöme på klubben och på andra klubbar.

Enköpings Golfklubb skall inom Sportkommittén bedriva golfverksamhet för elitseniorer, juniorer och nybörjare/knattar. Klubben skall erbjuda sina medlemmar träning och spel på deras villkor. Verksamheten bedrivs med tre olika målgrupper.

ELIT/ELIT JUNIORER

Alla medlemmar i Enköpings golfklubb skall ha möjlighet att spela för våra serielag. Klubben bör ha serielag för både damer och herrar. Målsättningen för dessa lag är att de skall spela i så hög division som möjligt.

Elit juniorer skall vara ute och spela på de olika Svenska golfturerna. Målsättningen är att vi skall ha så pass hög ranking att vi får spela Junior SM för lag.

De som är med i vår verksamhet bör i mån av tid deltaga i klubbens träningsverksamhet. De skall även i mån av tid vara faddrar och goda föredömen för klubbens juniorer.

JUNIOR

Klubbens juniorer skall erbjudas att vara med i gruppträningar ledda av utbildade ledare. Huvudansvarig för träningsverksamheten skall klubbens PRO vara. Träning sker i grupp vid ett tillfälle per vecka under delar av säsongen.

Klubben skall även ordna tävlingar för våra juniorer under säsongen. De skall också erbjudas möjlighet att deltaga i tävlingar sanktionerade av Upplands Golfförbund (Rajder Cop)

NYBÖRJARE/KNATTAR

Enköpings golfklubb skall vid intresse driva nybörjar träning i vår golfskola. Se separat flik under sportkommittén. Vid ca 10 tillfällen skall gruppträning ske på klubben. Denna träning skall ledas av föräldrar och våra juniorer. De skall också vid minst ett tillfälle ha möjlighet att komma ut på vår 18 hålsbana och spela golf.

ALKOHOL OCH DROG POLICY

Enköpings Golfklubb är ansluten till Svenska Golfförbundet och därmed automatiskt till Riksidrotts Förbundet. Riksidrotts förbundets regler gäller beträffande doping och droger.
Se RF länk. http://www.rf.se/RF-tycker/Alkohol-och-tobak/Riktlinjer-alkohol-och-tobak/
http://www.rf.se/RF-tycker/Doping


I samband med träning, tävlig och annan klubbled junior verksamhet skall det vara totalt drog/ alkohol förbud. De som verkar som ledare eller på annat sätt medverkar vid dessa tillfällen skall följa samma regler. Vid brott mot dessa regler skall anmälan göras till klubbens styrelse.

Styrelsen är ansvarig för att följa upp brott mot dessa regler.

Sportkommittén 

 

Inloggningslänkar

 

Live från hål 18

 

Sponsorer & partners


 

Tävlingar