Receptionen nås hela vintern via info@enkopinggolf.se

Sveriges närmaste golfklubb!

En tredjedel av Sveriges golfare inom 60 min

Styrelsen

Styrelsen i Enköpings Golfklubb arbetar helt ideellt. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Är det något ärende som känns angeläget så tveka inte att ta kontakt, då tas det upp på nästkommande möte. Styrelsen söker också efter medlemmar som vill engagera sig i klubbens arbete så även där ber vi er ta kontakt om intresse finns. Mötesprotokollen finns på klubben och är tillgängliga via receptionen.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande       Gunnar Lundin             
Sekreterare      Christina Möller
Ledamot           Ulf Johansson        
Ledamot           Anders Pettersson                     
Ledamot           Gudrun Råberg       
Ledamot           Peter J Borg 
Ledamot           Mats Wallén
  
1289
1251